Hans Christian Andersen

Författare till barnsagor kommer och går. Precis som med all annan litteratur så utkommer det ständigt nya berättelser och nya världar för barnen att fascineras av och fångas in i. Men det finns också vissa författare vars berättelser aldrig går ur tiden. Som fortsätter att bli lästa och älskade av både föräldrar och barn, trots att åren går så förblir författarna aktuella. En sådan författare är den danska barnboksförfattaren Hans Christian Andersen.

Hans Christian Andersen som ofta förkortas H.C Andersen är en av de kändaste barnboksförfattarna från 1800-talet. Han föddes i Danmark, i Odense den andre april 1805 och växte upp i en familj med en pappa som var skomakare och en mamma som var tvätterska. H.C Andersen hade även en äldre syster.

Tidigt teaterintresse

Trots att H.C Andersen hade en fattig uppväxt så kom ett teaterintresse tidigt in i hans liv. I början ville H.C Andersen själv bli skådespelare. Han provade sig fram genom att dels söka in till Den Kongelige Teater, och även skicka in skådespel som han skrivit till dem. Han blev dock refuserad. Men tidigt fick H.C Andersen hjälp av geheimerådet Jonas Collin. Collin hjälpte H.C Andersen att få komma in på den kungliga teaterns dansskola. Men trots att han fick komma in så blev han ingen bra dansare eller skådespelare. Däremot visare det sig att han var väldigt bra på att skriva. 

H.C Andersen fick en plats på Slagelsesn latinskola. Där gick han och fick undervisning och flyttade sedan till Köpenhamn där han också fick sin studentexamen. Redan år 1822 fick H.C Andersen utgivit sin första bok, men denna gång publicerad inte under eget namn utan under pseudonym, Villiam Christian Walter.

H.C Andersen och författarskapet

År 1833 när H.C Andersen var tjugoåtta år så fick han mottaga ett stipendium för att göra en resa runt om i Europa. H.C Andersen åkte då till Italien och på den resan så inspirerades hans till att skriva ”impovisatoren” som sedan blev utgiven 1835. Denna har ofta kallats för H.C Andersens genombrott och är en berättelse om en ung författare som strider sig igenom Italien. Samma år som denna berättelse utgavs så publicerades också de första häftena av barnsagor ”Eventyr, fortalte for børn” och dessa är början på de barnsagor som H.C Andersen senare kom att bli världsberömd för. Därefter så började H.C Andersen att just att ge ut sagor och gjorde sig väl riktigt känd genom just dessa. Det sägs att den klassiska sagan ”Sagan om den fula ankungen” beskriver hans eget liv.

H.C Andersen publicerade inte mindre än 150 stycken sagor. Vilket minst sagt är en stor mängd sagor. Mycket av inspirationen och de material som han använde i sina sagor fick han från gamla folksagor. H.C Andersens sagor har blivit lästa och älskade runt om i världen och har översatts till ett stort antal språk. Den stora översättningen av hans sagor har också gjort att många andra stora författare har inspirerats av hans sagor. Det sägs att både författaren Charles Dickens som H.C Andersen träffade många gånger såväl som författaren Oscar Wilde har inspirerats av H.C Andersens sagor.

Levde inte lycklig

H.C Andersen kunde försörja sig på att skriva, både de älskade barnböckerna men även reseskildringar, självbiografier och romaner. Men trots den stora mängden publicerade böcker så var inte H.C Andersen särskilt lycklig. Han levde ensam och förblev ogift. Men det sägs att han hade många stora kärlekar under livet, bland annat den svenska sångerskan Jenny Lind, som H.C Andersen friade till, men hon avböjde hans frieri. H.C Andersen dog när han var 70 år den 4 augusti 1875 och är idag begrav på Assistens kyrkogården i Köpenhamn.